DDC 390.09519
Tác giả TT Trung tâm Quảng bá văn hóa hải ngoại Hàn Quốc.
Nhan đề Phác hoạ sinh hoạt tại Hàn Quốc / Trung tâm Quảng bá văn hóa hải ngoại Hàn Quốc.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ văn hoá, thể thao và du lịch, 2011.
Mô tả vật lý 119 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa Hàn Quốc-Phong tục-TVĐHHN
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Văn hóa Hàn Quốc
Địa chỉ 100TK_Kho Lưu tạm (TL kiểm kê)(1): 000074205
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn(6): 000074204, 000074206, 000074214-5, 000074224-5
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(5): 000072883-6, 000072998
000 00000cam a2200000 a 4500
00128763
0021
00438956
005202003090843
008130506s2011 ko| kor
0091 0
035##|a1083191914
039|a20200309084341|bhuongnt|c20130506080837|danhpt|y20130506080837|zhangctt
0410 |akor
044|ako
08204|a390.09519|bPAC
090|a390.09519|bPAC
110|aTrung tâm Quảng bá văn hóa hải ngoại Hàn Quốc.
24510|aPhác hoạ sinh hoạt tại Hàn Quốc /|cTrung tâm Quảng bá văn hóa hải ngoại Hàn Quốc.
260|aHà Nội :|bBộ văn hoá, thể thao và du lịch,|c2011.
300|a119 tr. ;|c30 cm.
65017|aVăn hóa Hàn Quốc|xPhong tục|2TVĐHHN
6530 |aPhong tục
6530 |aVăn hóa Hàn Quốc
852|a100|bTK_Kho Lưu tạm (TL kiểm kê)|j(1): 000074205
852|a100|bTK_Tiếng Hàn|j(6): 000074204, 000074206, 000074214-5, 000074224-5
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(5): 000072883-6, 000072998
890|a12|b123
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000072883 K. NN Hàn Quốc 390.09519 PAC Giáo trình 1
2 000072884 K. NN Hàn Quốc 390.09519 PAC Giáo trình 2
3 000072885 K. NN Hàn Quốc 390.09519 PAC Giáo trình 3
4 000072886 K. NN Hàn Quốc 390.09519 PAC Giáo trình 4
5 000072998 K. NN Hàn Quốc 390.09519 PAC Giáo trình 5
6 000074204 TK_Tiếng Hàn 390.09519 PAC Giáo trình 6
7 000074205 Kiểm kê (không phục vụ) 390.09519 PAC Giáo trình 7 Tài liệu không phục vụ
8 000074206 TK_Tiếng Hàn 390.09519 PAC Giáo trình 8
9 000074214 TK_Tiếng Hàn 390.09519 PAC Giáo trình 16
10 000074215 TK_Tiếng Hàn 390.09519 PAC Sách 17

Không có liên kết tài liệu số nào