Ký hiệu xếp giá 448.0071 NGP
Tác giả CN Nguyễn, Thị Cúc Phương
Nhan đề Le français du secrétariat /Nguyễn Thị Cúc Phương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2006.
Mô tả vật lý 26 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Giáo trình-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình tiếng Pháp.
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000079331
000 00000cam a2200000 a 4500
00131755
0025
00442084
005202004031046
008140818s2006 vm| fre
0091 0
039|a20200403104602|bmaipt|c20140818160551|dngant|y20140818160551|zhangctt
0410 |afre
044|avm
08204|a448.0071|bNGP
090|a448.0071|bNGP
1000 |aNguyễn, Thị Cúc Phương
24513|aLe français du secrétariat /|cNguyễn Thị Cúc Phương.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2006.
300|a26 tr. ;|c30 cm.
65007|aTiếng Pháp|xGiáo trình|2TVĐHHN
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aGiáo trình tiếng Pháp.
6557|aGiáo trình|xKhoa tiếng Pháp|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000079331
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000079331 NCKH_Nội sinh 448.0071 NGP Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu không phục vụ