• Khoá luận
  • 808.042 NGT
    The Influences of Reading Novels on Academic Writing of second and Third Year English Majors in Hanoi University /
Ký hiệu xếp giá 808.042 NGT
Tác giả CN Nguyễn, Hoài Thu.
Nhan đề The Influences of Reading Novels on Academic Writing of second and Third Year English Majors in Hanoi University /Nguyễn Hoài Thu; Đỗ Thị Thu Trang hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2014.
Mô tả vật lý 38 tr.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Viết luận-Tiếng Anh-Phương pháp học tập-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Academic writing
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Tiểu thuyết
Thuật ngữ không kiểm soát Viết luận
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(2): 000081023, 000081026
000 00000cam a2200000 a 4500
00133485
0026
00443888
005201806220921
008150318s2014 vm| eng
0091 0
035##|a1083189978
039|a20180622092130|banhpt|c20150318152608|dtult|y20150318152608|zsvtt
0410 |aeng
044|avm
08204|a808.042|bNGT
1000 |aNguyễn, Hoài Thu.
24514|aThe Influences of Reading Novels on Academic Writing of second and Third Year English Majors in Hanoi University /|cNguyễn Hoài Thu; Đỗ Thị Thu Trang hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014.
300|a38 tr.;|c30 cm.
65017|aViết luận|xTiếng Anh|xPhương pháp học tập|2TVĐHHN
6530 |aAcademic writing
6530 |aTiếng Anh
6530 |aPhương pháp học tập
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aViết luận
6557|aKhóa luận|xViết luận|xPhương pháp học tập|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(2): 000081023, 000081026
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000081023 NCKH_Khóa luận KL-AN 808.042 NGT Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000081026 NCKH_Khóa luận KL-AN 808.042 NGT Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện