• Luận văn
  • 428.30071 NGS
    An investigation into the organization of pair/group work activities to increase the students participation in English speaking lessons at Hanoi procuratorate University /
Ký hiệu xếp giá 428.30071 NGS
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Sơn.
Nhan đề An investigation into the organization of pair/group work activities to increase the students participation in English speaking lessons at Hanoi procuratorate University /Nguyễn Ngọc Sơn; Vũ Phương Thảo hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội , 2015.
Mô tả vật lý 85 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nói-Phương pháp giảng dạy-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Group work activities
Thuật ngữ không kiểm soát Pair work activities
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Thảo
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000087531
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000087530
000 00000cam a2200000 a 4500
00136424
0027
00446883
005201908160922
008151218s2015 vm| eng
0091 0
035##|a1083192703
039|a20190816092241|bhaont|c20151218162735|dngant|y20151218162735|ztult
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.30071|bNGS
090|a428.30071|bNGS
1000 |aNguyễn, Ngọc Sơn.
24513|aAn investigation into the organization of pair/group work activities to increase the students participation in English speaking lessons at Hanoi procuratorate University /|cNguyễn Ngọc Sơn; Vũ Phương Thảo hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội ,|c2015.
300|a85 p. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nói|xPhương pháp giảng dạy|2TVĐHHN
6530 |aTiếng Anh
6530 |aGroup work activities
6530 |aPair work activities
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aKĩ năng nói
6557|aLuận văn|xTiếng Anh|2TVĐHHN
7000 |aVũ, Phương Thảo|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000087531
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000087530
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000087530 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 NGS Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000087531 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 NGS Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện