• Khoá luận
  • 823.09 NGH
    A critical analysis of realism in william makepeace thackeray s "vanity fair"/
Ký hiệu xếp giá 823.09 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Lê Hoàng.
Nhan đề A critical analysis of realism in william makepeace thackeray s "vanity fair"/Nguyễn Lê Hoàng; Chu Quang Bình hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội: Đại học Hà Nội, 2015.
Mô tả vật lý vii. 37 p.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Văn học Anh-Phê bình văn học-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Chủ nghĩa hiện thực phê phán
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phê bình văn học
Tác giả(bs) CN Chu, Quang Bình
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(2): 000085634-5
000 00000cam a2200000 a 4500
00136502
0026
00446962
008160106s2015 vm| eng
0091 0
035##|a1083198189
039|a20160106125547|btult|y20160106125547|zquynt
0410 |aeng
044|avm
08204|a823.09|bNGH
090|a823.09|bNGH
1000 |aNguyễn, Lê Hoàng.
24512|aA critical analysis of realism in william makepeace thackeray s "vanity fair"/|cNguyễn Lê Hoàng; Chu Quang Bình hướng dẫn.
260|aHà Nội:|bĐại học Hà Nội,|c2015.
300|avii. 37 p.;|c30 cm.
65017|aVăn học Anh|xPhê bình văn học|2TVĐHHN
6530 |aChủ nghĩa hiện thực phê phán
6530 |aVăn học Anh
6530 |aPhê bình văn học
6557|aKhóa luận|xVăn học Anh|2TVĐHHN
7000 |aChu, Quang Bình|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(2): 000085634-5
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000085634 NCKH_Khóa luận KL-AN 823.09 NGH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000085635 NCKH_Khóa luận KL-AN 823.09 NGH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện