DDC 423.1
Tác giả CN Dixson, Robert J.
Nhan đề Thành ngữ trong tiếng Anh = Essential idioms in English / Robert J. Dixson ; Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Lưu Bảo Đoan dịch và chú giải.
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh, 2001.
Mô tả vật lý 215 p. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Idioms.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Thành ngữ-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Thành ngữ.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(6): 000005941-6
000 00000cam a2200000 a 4500
0014240
0021
0044373
008040405s2001 vm| vie
0091 0
035##|a1083172161
039|a20040405000000|bhuongnt|y20040405000000|zaimee
0410|aeng|avie
044|avm
08204|a423.1|bDIX
090|a423.1|bDIX
1001 |aDixson, Robert J.
24510|aThành ngữ trong tiếng Anh =|bEssential idioms in English /|cRobert J. Dixson ; Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Lưu Bảo Đoan dịch và chú giải.
260|aTp.Hồ Chí Minh :|bTp.Hồ Chí Minh,|c2001.
300|a215 p. ;|c20 cm.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xIdioms.
65017|aTiếng Anh|xThành ngữ|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aThành ngữ.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(6): 000005941-6
890|a6|b284|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000005941 TK_Tiếng Anh 423.1 DIX Sách 1
2 000005942 TK_Tiếng Anh 423.1 DIX Sách 2
3 000005943 TK_Tiếng Anh 423.1 DIX Sách 3
4 000005945 TK_Tiếng Anh 423.1 DIX Sách 4
5 000005946 TK_Tiếng Anh 423.1 DIX Sách 5
6 000005944 TK_Tiếng Anh 423.1 DIX Sách 0

Không có liên kết tài liệu số nào