Ký hiệu xếp giá 306.09597 TRT
Tác giả CN Trần, Ngọc Thêm.
Nhan đề Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Lần xuất bản Tái bản lần 2.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2011.
Mô tả vật lý 334 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Chương trình giáo trình đại học.
Đề mục chủ đề Văn hoá-Việt Nam-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá Việt Nam.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(20): 000090638-46, 000090648-57, 000102890
000 00000nam a2200000 a 4500
00145449
0021
00456069
005201811280926
008161130s2011 vm| vie
0091 0
035##|a1083191166
039|a20181128092700|btult|c20180511082106|dtult|y20161130084928|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a306.09597|bTRT
090|a306.09597|bTRT
1000 |aTrần, Ngọc Thêm.
24510|aCơ sở văn hoá Việt Nam /|cTrần Ngọc Thêm.
250|aTái bản lần 2.
260|aHà Nội :|bGiáo dục,|c2011.
300|a334 tr. ;|c21 cm.
490|aChương trình giáo trình đại học.
65007|aVăn hoá|zViệt Nam|2TVĐHHN.
6530 |aVăn hoá Việt Nam.
6530 |aVăn hoá.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(20): 000090638-46, 000090648-57, 000102890
890|a20|b258
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090638 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 1 Hạn trả:08-11-2019
2 000090639 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 2 Hạn trả:07-11-2019
3 000090640 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 3 Hạn trả:02-11-2019
4 000090641 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 4 Hạn trả:06-11-2019
5 000090642 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 5 Hạn trả:15-11-2019
6 000090643 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 6 Hạn trả:28-10-2019
7 000090644 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 7 Hạn trả:28-10-2019
8 000090645 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 8 Hạn trả:04-11-2019
9 000090646 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 9
10 000090648 TK_Tiếng Việt 306.09597 TRT Giáo trình 11 Hạn trả:21-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment