DDC 923.1597
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng.
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016.
Mô tả vật lý 286 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh-Giáo trình-TVĐHHN
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(91): 000090759-67, 000090769-93, 000090795-815, 000090817-8, 000090820, 000090822-35, 000090837-9, 000090841-50, 000090852-6, 000104479
Địa chỉ 200K. Giáo dục Chính trị(1): 000090768
000 00000nam a2200000 a 4500
00145451
0021
00456071
005201805101017
008161130s2016 vm| vie
0091 0
035##|a1083172467
039|a20180510101806|btult|y20161130085322|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a923.1597|bGIA
090|a923.1597|bGIA
24500|aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :|bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng.
250|aTái bản có sửa chữa, bổ sung.
260|aHà Nội :|bChính trị Quốc gia,|c2016.
300|a286 tr. ;|c21 cm
6000 |aHồ, Chí Minh|xTư tưởng
65007|aTư tưởng Hồ Chí Minh|vGiáo trình|2TVĐHHN
6530 |aGiáo trình
6530 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(91): 000090759-67, 000090769-93, 000090795-815, 000090817-8, 000090820, 000090822-35, 000090837-9, 000090841-50, 000090852-6, 000104479
852|a200|bK. Giáo dục Chính trị|j(1): 000090768
890|a92|b889|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090759 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 2 Hạn trả:23-09-2020
2 000090760 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 3
3 000090761 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 4
4 000090762 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 5 Hạn trả:30-09-2020
5 000090763 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 6 Hạn trả:23-09-2020
6 000090764 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 7
7 000090765 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 8
8 000090766 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 9 Hạn trả:30-09-2020
9 000090767 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Sách 10
10 000090768 K. Giáo dục Chính trị 923.1597 GIA Sách 11 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào