DDC 909
Nhan đề Lịch sử văn minh thế giới / Lê Phụng Hoàng chủ biên; Nguyễn Thị Kim Dung....
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Giáo dục, 2001.
Mô tả vật lý 279 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn minh thế giới-Lịch sử-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Lịch sử.
Từ khóa tự do Văn minh thế giới.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000101234
000 00000nam a2200000 a 4500
00150607
0021
00461389
008170921s2001 vm| vie
0091 0
035##|a1083173521
039|y20170921101801|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a909|bLIC
090|a909|bLIC
24510|aLịch sử văn minh thế giới /|cLê Phụng Hoàng chủ biên; Nguyễn Thị Kim Dung....
250|aTái bản lần thứ hai.
260|aHà Nội :|bNxb. Giáo dục,|c2001.
300|a279 tr. ;|c27 cm.
65017|aVăn minh thế giới|xLịch sử|2TVĐHHN.
6530 |aLịch sử.
6530 |aVăn minh thế giới.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000101234
890|a1|b18|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000101234 TK_Tiếng Việt 909 LIC Sách 1