DDC 495.7824
Tác giả CN Nguyễn, Vi Hoà.
Nhan đề Hướng dẫn giao tiếp tiếng Hàn cho người Việt Nam / Nguyễn Vy Hoà biên soạn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 1999.
Mô tả vật lý 236 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Korean language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn Quốc-Giao tiếp-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Giao tiếp.
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn(5): 000006078, 000006085, 000016547-8, 000021236
000 00000cam a2200000 a 4500
0015137
0021
0045274
008040407s1999 vm| kor
0091 0
035##|a1083192224
039|a20040407000000|bhueltt|y20040407000000|zhueltt
0410 |akor
044|avm
08204|a495.7824|bNGH
090|a495.7824|bNGH
1000 |aNguyễn, Vi Hoà.
24510|aHướng dẫn giao tiếp tiếng Hàn cho người Việt Nam /|cNguyễn Vy Hoà biên soạn.
260|aHà Nội :|bVăn hoá Thông tin,|c1999.
300|a236 tr. ;|c21 cm.
65010|aKorean language|xTextbooks for foreign speakers.
65017|aTiếng Hàn Quốc|xGiao tiếp|2TVĐHHN.
6530 |aGiao tiếp.
6530 |aTiếng Hàn Quốc.
852|a100|bTK_Tiếng Hàn|j(5): 000006078, 000006085, 000016547-8, 000021236
890|a5|b316|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000006078 TK_Tiếng Hàn 495.7824 NGH Sách 1
2 000006085 TK_Tiếng Hàn 495.7824 NGH Sách 2
3 000016547 TK_Tiếng Hàn 495.7824 NGH Sách 3
4 000016548 TK_Tiếng Hàn 495.7824 NGH Sách 4
5 000021236 TK_Tiếng Hàn 495.7824 NGH Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào