DDC 428.24
Tác giả CN Roberts, Rachael.
Nhan đề IELTS foundation : Teacher s book / Rachael Roberts, Joanne Gakonga, Andrew Preshous.
Thông tin xuất bản Oxford : Macmillan, 2004.
Mô tả vật lý 126 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Study skills.
Từ khóa tự do Examinations.
Từ khóa tự do Kĩ năng học.
Tác giả(bs) CN Gakonga, Joanne.
Tác giả(bs) CN Preshous, Andrew.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(5): 000098760, 000105244, 000105247, 000105251, 000105373
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152248
0021
004D6679FC6-D8AA-49BF-9E2E-78255B6CB22D
005201810180947
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |a1405013958
035##|a225315892
039|a20181018094728|bhuongnt|c20181018085753|dtult|y20180531151226|zhuongnt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.24|bROB
1001|aRoberts, Rachael.
24510|aIELTS foundation :|bTeacher s book /|cRachael Roberts, Joanne Gakonga, Andrew Preshous.
260 |aOxford :|bMacmillan, |c2004.
300 |a126 tr. ;|c28 cm.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aEnglish language.
6530 |aStudy skills.
6530 |aExaminations.
6530|aKĩ năng học.
7001 |aGakonga, Joanne.
7001 |aPreshous, Andrew.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(5): 000098760, 000105244, 000105247, 000105251, 000105373
890|a5|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000105251 TK_Tiếng Anh 428.24 ROB Sách 2
2 000105244 TK_Tiếng Anh 428.24 ROB Sách 3
3 000105247 TK_Tiếng Anh 428.24 ROB Sách 4
4 000098760 TK_Tiếng Anh 428.24 ROB Sách 5
5 000105373 TK_Tiếng Anh 428.24 ROB Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment