DDC 468.24
Tác giả CN Álvarez Martínez, María Ángeles.
Nhan đề Nuevo Sueña 1. A1-A2, Libro del alumno / Mª Ángeles Álvarez Martínez, Ana Blanco Canales, Mª Luisa Gómez Sacristán, Nuria Pérez de la Cruz.
Lần xuất bản 4ª ed.
Thông tin xuất bản [Madrid] : Anaya Ele, 2015.
Mô tả vật lý 199 tr.: il. col.; 29 cm + 2 CD-Audio
Thuật ngữ chủ đề Lengua española-Métodos
Thuật ngữ chủ đề Lengua española-Ejercicios prácticos
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Lengua española
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Métodos
Từ khóa tự do Ejercicios prácticos
Khoa Tiếng Tây Ban Nha.
Chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.
Môn học Thực hành tiếng.
Tác giả(bs) CN Blanco Canales, Ana.
Tác giả(bs) CN de la Cruz, Nuria Pérez.
Tác giả(bs) CN Gosmez Sacristán, Luisa.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Tây Ban Nha(2): 000106628-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152807
0021
004E605F6DA-036A-4838-89BD-2CB744C1BA70
005201905280930
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9788469807606
035##|a1083172508
039|a20190528093055|bmaipt|c20190528093013|dmaipt|y20180904104635|ztult
0410 |aspa
044 |asp
08204|a468.24|bALV
1001|aÁlvarez Martínez, María Ángeles.
24510|aNuevo Sueña 1. |nA1-A2, |pLibro del alumno /|cMª Ángeles Álvarez Martínez, Ana Blanco Canales, Mª Luisa Gómez Sacristán, Nuria Pérez de la Cruz.
250 |a4ª ed.
260 |a[Madrid] : |bAnaya Ele, |c2015.
300 |a199 tr.:|bil. col.;|c29 cm +|e 2 CD-Audio
65010|aLengua española|xMétodos
65010|aLengua española|xEjercicios prácticos
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aLengua española
6530 |aGiáo trình
6530 |aMétodos
6530 |aEjercicios prácticos
690 |aTiếng Tây Ban Nha.
691|aNgôn ngữ Tây Ban Nha.
692 |aThực hành tiếng.
7001 |aBlanco Canales, Ana.
7001 |ade la Cruz, Nuria Pérez.
7001 |aGosmez Sacristán, Luisa.
852|a100|bTK_Tiếng Tây Ban Nha|j(2): 000106628-9
890|a2|c1|b5|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106629 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.24 ALV Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106628 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.24 ALV Sách 2