Ký hiệu xếp giá 468.24 NUE
Nhan đề Nuevo prisma : curso de español para extranjeros : nivel C1 : libro dedel alumno / Equipo nuevo Prisma.
Thông tin xuất bản Madrid : Editorial Edinumen, 2012.
Mô tả vật lý 192 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Lengua española-Métodos
Thuật ngữ không kiểm soát Thực hành tiếng
Thuật ngữ không kiểm soát Lengua española
Thuật ngữ không kiểm soát Sách sinh viên
Thuật ngữ không kiểm soát Métodos
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Tây Ban Nha
Môn học Thực hành tiếng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Tây Ban Nha(1): 000106636
Địa chỉ 500GT_Tây Ban Nha(1): 000106635
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152846
0021
0049EBFFF59-3248-45D0-A30F-8008D03972C9
005201809201416
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9788498482539
039|y20180920141631|ztult
0410 |aspa
044 |asp
08204|a468.24|bNUE
24500|aNuevo prisma : curso de español para extranjeros : nivel C1 : |blibro dedel alumno /|cEquipo nuevo Prisma.
260 |aMadrid : |bEditorial Edinumen, |c2012.
300 |a192 tr. ; |c30 cm.
65010|aLengua española|xMétodos
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aLengua española
6530 |aSách sinh viên
6530 |aMétodos
6530 |aTiếng Tây Ban Nha
690 |aThực hành tiếng
692 |aTiếng Tây Ban Nha
852|a100|bTK_Tiếng Tây Ban Nha|j(1): 000106636
852|a500|bGT_Tây Ban Nha|j(1): 000106635
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106636 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.24 NUE Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106635 GT_Tây Ban Nha 468.24 NUE Giáo trình 2
Comment