DDC 468.24
Nhan đề Nuevo prisma : curso de español para extranjeros : nivel C1 : libro dedel alumno / Equipo nuevo Prisma.
Thông tin xuất bản Madrid : Editorial Edinumen, 2012.
Mô tả vật lý 192 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Lengua española-Métodos
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Lengua española
Từ khóa tự do Métodos
Từ khóa tự do Tiếng Tây Ban Nha.
Khoa Tiếng Tây Ban Nha.
Chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.
Môn học Thực hành tiếng.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Tây Ban Nha(2): 000106635-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152846
0021
0049EBFFF59-3248-45D0-A30F-8008D03972C9
005201905281004
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9788498482539
035##|a1083173920
039|a20190528100431|bmaipt|c20190528100405|dmaipt|y20180920141631|ztult
0410 |aspa
044 |asp
08204|a468.24|bNUE
24500|aNuevo prisma : curso de español para extranjeros : nivel C1 : |blibro dedel alumno /|cEquipo nuevo Prisma.
260 |aMadrid : |bEditorial Edinumen, |c2012.
300 |a192 tr. ; |c30 cm.
65010|aLengua española|xMétodos
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aLengua española
6530 |aMétodos
6530 |aTiếng Tây Ban Nha.
690 |aTiếng Tây Ban Nha.
691|aNgôn ngữ Tây Ban Nha.
692 |aThực hành tiếng.
852|a100|bTK_Tiếng Tây Ban Nha|j(2): 000106635-6
890|a2|c1|b1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106636 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.24 NUE Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106635 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.24 NUE Giáo trình 2