• Khoá luận
  • 428.1 TRA
    A contrastive analysis on idioms related to dogs in English and Vietnamese /
Ký hiệu xếp giá 428.1 TRA
Tác giả CN Trần, Thị Ngọc Anh
Nhan đề A contrastive analysis on idioms related to dogs in English and Vietnamese / Trần Thị Ngọc Anh; Nguyễn Thị Thanh Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 43 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề English-idioms
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ đối chiếu.
Thuật ngữ không kiểm soát Thành ngữ.
Thuật ngữ không kiểm soát Idioms.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303001(2): 000106268, 000106275
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153000
0026
004EB418DD7-0AE4-46BB-8D7B-F8F5957140AA
005201811021338
008081223s2018 vm| vie
0091 0
035##|a1083171482
039|a20181102133800|bhuett|c20181102112614|dhuett|y20181001155640|zhuett
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.1|bTRA
1000 |aTrần, Thị Ngọc Anh
24512|aA contrastive analysis on idioms related to dogs in English and Vietnamese / |cTrần Thị Ngọc Anh; Nguyễn Thị Thanh Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a43 tr. ; |c30 cm.
65010|aEnglish|xidioms
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu.
6530 |aThành ngữ.
6530 |aIdioms.
6530 |aTiếng Việt.
655 |aKhóa luận|2Tiếng Anh
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303001|j(2): 000106268, 000106275
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106275 NCKH_Khóa luận KL-AN 428.1 TRA Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106268 NCKH_Khóa luận KL-AN 428.1 TRA Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện