• Khoá luận
  • 332.1 NGA
    Relationship between capital adequacy ratio, bank characteristics and macroeconomic variables /
Ký hiệu xếp giá 332.1 NGA
Tác giả CN Nguyễn, Kiều Anh.
Nhan đề Relationship between capital adequacy ratio, bank characteristics and macroeconomic variables /Nguyễn Kiều Anh; Đào Thanh Bình hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý VII, 71 tr.: bảng ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Ngân hàng.-Tỉ lệ vốn.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngân hàng.
Thuật ngữ không kiểm soát Vốn.
Thuật ngữ không kiểm soát An toàn vốn.
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế vĩ mô.
Thuật ngữ không kiểm soát Tỷ lệ an toàn
Tác giả(bs) CN Đào, Thanh Bình
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303011(2): 000106374-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153097
0026
0042FEC9EDC-3F83-4D8F-8476-0BB29BB627A2
005201811051331
008081223s2018 vm| vie
0091 0
035##|a1083172388
039|a20181105133139|btult|c20181105102435|dtult|y20181008113027|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a332.1|bNGA
1000 |aNguyễn, Kiều Anh.
24510|aRelationship between capital adequacy ratio, bank characteristics and macroeconomic variables /|cNguyễn Kiều Anh; Đào Thanh Bình hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2018.
300 |aVII, 71 tr.:|bbảng ;|c30 cm.
65010|aNgân hàng.|xTỉ lệ vốn.
6530 |aNgân hàng.
6530 |aVốn.
6530 |aAn toàn vốn.
6530 |aKinh tế vĩ mô.
6530 |aTỷ lệ an toàn
655 |aKhóa luận|xKhoa Quản trị kinh doanh và du lịch.
7000 |aĐào, Thanh Bình|ehướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303011|j(2): 000106374-5
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106375 NCKH_Khóa luận KL-QTKD 332.1 NGA Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106374 NCKH_Khóa luận KL-QTKD 332.1 NGA Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện