Ký hiệu xếp giá 469.8 OLI
Tác giả CN Oliveira, Carla.
Nhan đề Aprender português 1 : Caderno de exercícios : níveis A1, A2 (QECR) / Carla Oliveira, Maria Luísa Coelho, María José Ballmann.
Thông tin xuất bản Lisboa : Texto editores, 2006.
Mô tả vật lý 48 tr.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Portuguese language.-Composition and Exercises.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Bồ Đào Nha.
Thuật ngữ không kiểm soát Exercises.
Thuật ngữ không kiểm soát Teaching.
Thuật ngữ không kiểm soát Study.
Thuật ngữ không kiểm soát Composition.
Thuật ngữ không kiểm soát Português language.
Thuật ngữ không kiểm soát A2
Thuật ngữ không kiểm soát A1
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập.
Tác giả(bs) CN Coelho, Luísa.
Tác giả(bs) CN Ballmann, María José.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Bồ Đào Nha(2): 000106951-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153206
0024
004B29E0843-4052-42A2-B840-AF9644D31338
005201811011535
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181101153506|btult|y20181011092940|zhuongnt
040 |a9789724747552
0410 |apor
044 |apo
08204|a469.8|bOLI
1001|aOliveira, Carla.
24510|aAprender português 1 :|bCaderno de exercícios : níveis A1, A2 (QECR) /|cCarla Oliveira, Maria Luísa Coelho, María José Ballmann.
260 |aLisboa :|bTexto editores,|c2006.
300 |a48 tr.;|c30 cm.
65010|aPortuguese language.|xComposition and Exercises.
6530 |aTiếng Bồ Đào Nha.
6530 |aExercises.
6530 |aTeaching.
6530 |aStudy.
6530 |aComposition.
6530 |aPortuguês language.
6530 |aA2
6530 |aA1
6530 |aBài tập.
7001 |aCoelho, Luísa.
7001|aBallmann, María José.
852|a100|bTK_Tiếng Bồ Đào Nha|j(2): 000106951-2
890|a2|c1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106951 TK_Tiếng Bồ Đào Nha 469.8 OLI Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106952 TK_Tiếng Bồ Đào Nha 469.8 OLI Giáo trình 2
Comment