• Khoá luận
  • 394.4 TRH
    Nghiên cứu đối chiếu Hội đình của người Kinh Việt Nam và người Kinh Trung Quốc =
Ký hiệu xếp giá 394.4 TRH
Tác giả CN Triệu, Khánh Huyền
Nhan đề Nghiên cứu đối chiếu Hội đình của người Kinh Việt Nam và người Kinh Trung Quốc =越中京族亭节文化研究 / Triệu Khánh Huyền; Ngô Thanh Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại Học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 55 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa dân gian.
Thuật ngữ không kiểm soát Lễ hội.
Thuật ngữ không kiểm soát Hội đình.
Thuật ngữ không kiểm soát Người Kinh
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc.
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Hương
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(2): 000106210-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153363
0026
0043EB6D415-65B6-4FD0-9DDD-1EE6C2B92516
005201811010851
008081223s2018 vm| vie
0091 0
035##|a1083192521
039|a20181101085126|banhpt|c20181018100025|dtult|y20181016091306|zanhpt
0410 |achi
044 |avm
08204|a394.4|bTRH
1000|aTriệu, Khánh Huyền
24510|aNghiên cứu đối chiếu Hội đình của người Kinh Việt Nam và người Kinh Trung Quốc =|b越中京族亭节文化研究 / |cTriệu Khánh Huyền; Ngô Thanh Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại Học Hà Nội, |c2018.
300 |a55 tr. ; |c24 cm.
6530 |aViệt Nam.
6530 |aVăn hóa dân gian.
6530 |aLễ hội.
6530 |aHội đình.
6530 |aNgười Kinh
6530 |aTrung Quốc.
655|aKhóa luận|xTiếng Trung Quốc
7000 |aNgô, Thanh Hương|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(2): 000106210-1
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106210 NCKH_Khóa luận 394.4 TRH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106211 NCKH_Khóa luận 394.4 TRH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment