DDC 808.042
Tác giả CN McCarter, Sam.
Nhan đề Academic writing practice for IELTS / Sam McCarter; Nguyễn Thành Yến chú giải.
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006.
Mô tả vật lý 187 p.: ill.; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Luyện thi tiếng Anh-IELTS-TVĐHHN
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do IELTS.
Từ khóa tự do Kỹ năng viết
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(5): 000107497-501
000 00000nam a2200000 a 4500
00153643
0021
00495EB0172-77F4-41EA-A8B6-8727760188AB
005202004231151
008161208s2006 enk eng
0091 0
035##|a1083173793
039|a20200423115157|btult|c20200421151132|dmaipt|y20181105142159|zthuvt
0410 |aeng
044|aenk
08204|a808.042|bMCC
1001 |aMcCarter, Sam.
24512|aAcademic writing practice for IELTS /|cSam McCarter; Nguyễn Thành Yến chú giải.
260|aHồ Chí Minh : |bNXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, |c2006.
300|a187 p.:|bill.;|c25 cm.
65017|aTiếng Anh|xLuyện thi tiếng Anh|xIELTS|2TVĐHHN
6530 |aTiếng Anh
6530 |aIELTS.
6530 |aKỹ năng viết
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(5): 000107497-501
890|a5|b57|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107501 TK_Tiếng Anh 808.042 MCC Sách 1
2 000107497 TK_Tiếng Anh 808.042 MCC Sách 2 Hạn trả:03-02-2021
3 000107498 TK_Tiếng Anh 808.042 MCC Sách 3
4 000107499 TK_Tiếng Anh 808.042 MCC Sách 4 Hạn trả:23-02-2021
5 000107500 TK_Tiếng Anh 808.042 MCC Sách 5 Hạn trả:23-02-2021

Không có liên kết tài liệu số nào