DDC 468.1
Tác giả CN Baralo, Marta.
Nhan đề Vocabulario : elemental A1-A2 / Marta Baralo, Marta Genís, María Eugenia Santana.
Lần xuất bản 7ª ed
Thông tin xuất bản [Madrid] : Anaya Ele, 2018.
Mô tả vật lý 207 p. : ill.; 24 cm.
Từ khóa tự do Spanish language
Từ khóa tự do Từ vựng.
Từ khóa tự do Ejercicios prácticos.
Từ khóa tự do Studies and exercises.
Từ khóa tự do Tiếng Tây Ban Nha.
Từ khóa tự do Bài tập.
Khoa Tiếng Tây Ban Nha.
Chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.
Môn học Thực hành tiếng.
Tác giả(bs) CN Genís, Marta.
Tác giả(bs) CN Santana, María Eugenia.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Tây Ban Nha(2): 000107575-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153646
0021
0040052088A-A2B2-416E-90F7-ACF434A0145A
005201905311102
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9788467841268
039|a20190531110209|bmaipt|c20190405115430|danhpt|y20181105143946|zanhpt
0410 |aspa
044 |asp
08204|a468.1|bBAR
1001|aBaralo, Marta.
24510|aVocabulario : |belemental A1-A2 / |cMarta Baralo, Marta Genís, María Eugenia Santana.
250 |a7ª ed
260 |a[Madrid] : |bAnaya Ele, |c2018.
300 |a207 p. : |bill.; |c24 cm.
6530 |aSpanish language
6530 |aTừ vựng.
6530 |aEjercicios prácticos.
6530 |aStudies and exercises.
6530 |aTiếng Tây Ban Nha.
6530 |aBài tập.
690|aTiếng Tây Ban Nha.
691|aNgôn ngữ Tây Ban Nha.
692|aThực hành tiếng.
7001 |aGenís, Marta.
7001 |aSantana, María Eugenia.
852|a100|bTK_Tiếng Tây Ban Nha|j(2): 000107575-6
890|a2|b7|c1|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107576 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.1 BAR Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107575 TK_Tiếng Tây Ban Nha 468.1 BAR Sách 2