Ký hiệu xếp giá 428.64 ACK
Tác giả CN Ackert, Patricia.
Nhan đề Cause and effect : Intermediate reading practice / Patricia Ackert; Minh Thu giới thiệu và chú giải.
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2003.
Mô tả vật lý 255 p. ; 20 cm.
Đề mục chủ đề English language-Reading skill.
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc.
Thuật ngữ không kiểm soát Reading skill.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000107474-6
000 00000nam a2200000 a 4500
00153659
0021
004DCD5F31B-8C14-4C3A-8AA4-CE0E6BC83EFA
005201811091416
008080602s2003 mau eng
0091 0
035##|a1083190425
039|a20181109141635|btult|c20181105160746|dthuvt|y20181105160712|zthuvt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.64|bACK
090|a428.64|bACK
1001 |aAckert, Patricia.
24510|aCause and effect :|bIntermediate reading practice /|cPatricia Ackert; Minh Thu giới thiệu và chú giải.
260|aHải Phòng : |bNxb. Hải Phòng, |c2003.
300 |a255 p. ;|c20 cm.
650|aEnglish language|xReading skill.
6530|aKĩ năng đọc.
6530|aReading skill.
6530|aTiếng Anh.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000107474-6
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107476 TK_Tiếng Anh 428.64 ACK Sách 1
2 000107475 TK_Tiếng Anh 428.64 ACK Sách 2
3 000107474 TK_Tiếng Anh 428.64 ACK Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment