Ký hiệu xếp giá 458.2421 TOM
Tác giả CN Tommasini, M. Gloria (Maria Gloria),
Nhan đề Spazio Italia : Livello B1, 3 : manuale + eserciziario / Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
Thông tin xuất bản Torino : Loescher, 2018.
Mô tả vật lý 79 p.: ill., map, ; 29 cm.+ 1 DVD-ROM.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana.
Thuật ngữ không kiểm soát Relatori stranieri.
Thuật ngữ không kiểm soát Studio e insegnamento.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập.
Khoa Khoa tiếng Italia.
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Italia.
Môn học Thực hành tiếng.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107568-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153662
0024
004038B09ED-F945-4E89-A939-46D5C344877A
005201905311116
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9788820133504
039|a20190531111644|bmaipt|c20190531111448|dmaipt|y20181105163241|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.2421|bTOM
1001|aTommasini, M. Gloria (Maria Gloria),
24510|aSpazio Italia : Livello B1, 3 : |bmanuale + eserciziario / |cMaria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
260 |aTorino : |bLoescher, |c2018.
300 |a79 p.: |bill., map, ; |c 29 cm.+|e1 DVD-ROM.
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aLingua italiana.
6530 |aRelatori stranieri.
6530 |aStudio e insegnamento.
6530 |aGiảng dạy.
6530|aHọc tập.
690|aKhoa tiếng Italia.
691|aNgôn ngữ Italia.
692|aThực hành tiếng.
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107568-9
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107568 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107569 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment