DDC 458.2421
Tác giả CN Tommasini, M. Gloria (Maria Gloria),
Nhan đề Spazio Italia : Livello B1, 3 : manuale + eserciziario / Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
Thông tin xuất bản Torino : Loescher, 2018.
Mô tả vật lý 79 p.: ill., map, ; 29 cm.+ 1 DVD-ROM.
Từ khóa tự do Tiếng Italia
Từ khóa tự do Lingua italiana
Từ khóa tự do Relatori stranieri
Từ khóa tự do Studio e insegnamento
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Học tập
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107568-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153662
0021
004038B09ED-F945-4E89-A939-46D5C344877A
005202003301547
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9788820133504
039|a20200330154732|bhuongnt|c20190531111644|dmaipt|y20181105163241|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.2421|bTOM
1001|aTommasini, M. Gloria (Maria Gloria),
24510|aSpazio Italia : Livello B1, 3 : |bmanuale + eserciziario / |cMaria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
260 |aTorino : |bLoescher, |c2018.
300 |a79 p.: |bill., map, ; |c 29 cm.+|e1 DVD-ROM.
6530 |aTiếng Italia
6530 |aLingua italiana
6530 |aRelatori stranieri
6530 |aStudio e insegnamento
6530 |aGiảng dạy
6530|aHọc tập
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107568-9
890|a2|b6
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107568 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107569 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Sách 2 Hạn trả:11-06-2020

Không có liên kết tài liệu số nào