Ký hiệu xếp giá 458.2421 TOM
Tác giả CN Tommasini, M. Gloria (Maria Gloria),
Nhan đề Spazio Italia : Livello B1, 3 : manuale + eserciziario / Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
Thông tin xuất bản Torino : Loescher, 2018.
Mô tả vật lý 79 p.: ill., map, ; 29 cm.+ 1 DVD-ROM.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana.
Thuật ngữ không kiểm soát Relatori stranieri.
Thuật ngữ không kiểm soát Studio e insegnamento.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập.
Khoa Thực hành tiếng
Môn học Khoa tiếng Italia
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107568-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153662
0024
004038B09ED-F945-4E89-A939-46D5C344877A
005201903211101
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9788820133504
039|a20190321110144|bsinhvien|c20181109103811|dtult|y20181105163241|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.2421|bTOM
1001|aTommasini, M. Gloria (Maria Gloria),
24510|aSpazio Italia : Livello B1, 3 : |bmanuale + eserciziario / |cMaria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
260 |aTorino : |bLoescher, |c2018.
300 |a79 p.: |bill., map, ; |c 29 cm.+|e1 DVD-ROM.
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aLingua italiana.
6530 |aRelatori stranieri.
6530 |aStudio e insegnamento.
6530 |aGiảng dạy.
6530|aHọc tập.
690|aThực hành tiếng
692|aKhoa tiếng Italia
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107568-9
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107568 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107569 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment