Ký hiệu xếp giá 458.24 MED
Tác giả CN Medaglia, Cinzia
Nhan đề Spazio civiltà : Civiltà italiana per stranieri / Cinzia Medaglia, Filippo Medaglia.
Thông tin xuất bản Torino : Loescher, cop, 2018.
Mô tả vật lý 1 vol. (177 p.) : ill. en coul ; 29 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana.
Thuật ngữ không kiểm soát Relatori stranieri.
Thuật ngữ không kiểm soát Studio e insegnamento.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách cho người nước ngoài.
Tác giả(bs) CN Medaglia, Filippo.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107570-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153665
0024
00463514D67-A2B8-43A4-80AA-84BBE77663F4
005201811091106
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9788858304587
039|a20181109110610|btult|y20181106084905|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.24|bMED
1001|aMedaglia, Cinzia
24510|aSpazio civiltà : |bCiviltà italiana per stranieri / |cCinzia Medaglia, Filippo Medaglia.
260 |aTorino : |bLoescher, cop, |c2018.
300 |a1 vol. (177 p.) : |bill. en coul ; |c29 cm.
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aLingua italiana.
6530 |aRelatori stranieri.
6530 |aStudio e insegnamento.
6530 |aGiảng dạy.
6530|aHọc tập.
6530|aSách cho người nước ngoài.
7001 |aMedaglia, Filippo.
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107570-1
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107570 TK_Tiếng Italia 458.24 MED Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107571 TK_Tiếng Italia 458.24 MED Giáo trình 2 Hạn trả:20-08-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment