Ký hiệu xếp giá 390.09597 HOH
Tác giả CN Hoàng, Quốc Hải.
Nhan đề Văn hóa phong tục / Hoàng Quốc Hải.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Phụ nữ, 2005.
Mô tả vật lý 565 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa.
Thuật ngữ không kiểm soát Phong tục.
Thuật ngữ không kiểm soát Phong tục Việt Nam.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000100251
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153700
0021
004163CCCEE-F42B-4E55-AAFC-2CD98E608D22
005201812041011
008081223s2005 vm| vie
0091 0
035##|a67614672
039|a20181204101115|btult|y20181107141859|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a390.09597|bHOH
1000|aHoàng, Quốc Hải.
2451|aVăn hóa phong tục /|cHoàng Quốc Hải.
260 |aHà Nội :|bNxb Phụ nữ, |c2005.
300 |a565 tr. ; |c21 cm.
6530 |aVăn hóa.
6530 |aPhong tục.
6530 |aPhong tục Việt Nam.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000100251
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000100251 TK_Tiếng Việt 390.09597 HOH Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment