Ký hiệu xếp giá 495.1824 BOY
Nhan đề 博雅汉语 II : 初级起步篇 = Boya Chinese II : Elementary / 李晓琪, 徐晶凝, 任雪梅编著.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学出版社, 2013.
Mô tả vật lý 175 tr. ; 26 cm. + A handbook of wods and expressions 58 p.audio.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình.
Môn học Tiếng Trung Quốc.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000108044, 000108046
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153954
0024
0049247A7C7-E8FF-4A12-8F81-EC687FB446C8
005201901111424
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9787301215395
039|a20190111142400|btult|c20190102165056|dmaipt|y20181218151925|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bBOY
24500|a博雅汉语 II : 初级起步篇 =|bBoya Chinese II : Elementary / |c李晓琪, 徐晶凝, 任雪梅编著.
260 |aBeijing :|b北京大学出版社,|c2013.
300 |a175 tr. ; |c26 cm. +|eA handbook of wods and expressions 58 p.|eaudio.
6530 |aTiếng Trung Quốc.
6530 |aGiáo trình.
690|aTiếng Trung Quốc.
692|aThực hành tiếng.
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000108044, 000108046
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108044 TK_Tiếng Trung 495.1824 BOY Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện kèm handbook of words
2 000108046 TK_Tiếng Trung 495.1824 BOY Giáo trình 2 Hạn trả:10-04-2019 kèm handbook of words

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment