• Giáo trình
  • 495.1834 ZHO
    中级汉语听说教程 (下册) =
DDC 495.1834
Nhan đề 中级汉语听说教程 (下册) = Intermediate Chinee Listening and Speaking Course II / 毛嘉宾, 苏向丽, 吴海燕.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学., 2013.
Mô tả vật lý 237 tr. ; 26cm. +
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc.
Từ khóa tự do Speaking skill.
Từ khóa tự do Listening skill.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Nghe nói.
Môn học Tiếng Trung Quốc.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000108091
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153959
0024
004C8799C59-44AD-46DC-9EC6-575175C9DB01
005201910231627
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9787301079072
039|a20191023162743|bmaipt|c20190508140438|dhuongnt|y20181218155517|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1834|bZHO
24500|a中级汉语听说教程 (下册) = |bIntermediate Chinee Listening and Speaking Course II /|c毛嘉宾, 苏向丽, 吴海燕.
260 |aBeijing :|b北京大学., |c2013.
300 |a237 tr. ; |c26cm. +|eaudio.
6530 |aTiếng Trung Quốc.
6530 |aSpeaking skill.
6530 |aListening skill.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aNghe nói.
690|aTiếng Trung Quốc.
691|aNgôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao.
692|aHọc phần 1.
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000108091
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108091 TK_Tiếng Trung 495.1834 ZHO Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment