Tác giả TT Bộ Công thương. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
Nhan đề Các văn bản pháp quy / Bộ Công thương. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
Nhan đề khác Legal Documents
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Công thương, 2019.
Kỳ phát hành Thứ Tư hàng tuần.
Tác giả(bs) TT Bộ Công thương.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(25): 000108336, 000108487, 000108530, 000108545, 000108579, 000108614, 000108625, 000108736, 000108931, 000109001, 000109011, 000109200, 000109427, 000109686, 000109718, 000109854, 000109904, 000109920, 000110008, 000110050, 000110128, 000110184, 000110242, 000110848, 000111427
  Vốn tư liệu
  Từ ... đến ...
  Đã nhận
  2019 :
  Số 01;Số 1/2019;Số 2/2019;Số 3/2019;Số 4/2019;Số 5/2019;Số 6/2019;Số 7/2019;Số 8/2019;Số 9/2019;Số 10/2019;Số 11/2019;Số 12/2019;Số 13/2019;Số 14/2019;Số 15/2019;Số 16/2019;Số 17/2019;Số 18/2019;Số 19/2019;Số 20/2019;Số 21/2019;Số 22/2019;Số 23/2019;Số 24/2019;Số 25/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154056
0029
004702E8D4F-8DA4-4D0D-81F9-6721B8214E7D
005201901020929
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190102092955|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aBộ Công thương. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
24500|aCác văn bản pháp quy /|cBộ Công thương. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
246 |aLegal Documents
260 |aHà Nội :|bBộ Công thương,|c2019.
310 |aThứ Tư hàng tuần.
710 |aBộ Công thương.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(25): 000108336, 000108487, 000108530, 000108545, 000108579, 000108614, 000108625, 000108736, 000108931, 000109001, 000109011, 000109200, 000109427, 000109686, 000109718, 000109854, 000109904, 000109920, 000110008, 000110050, 000110128, 000110184, 000110242, 000110848, 000111427
890|a25
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108336 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000109001 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 10
3 000108487 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
4 000108530 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
5 000108579 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 5
6 000108545 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4
7 000108614 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 6
8 000108625 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 7
9 000108736 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 8
10 000108931 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 9


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 02/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 25/201919/06/2019Đã về000110242
Số 24/201912/06/2019Đã về000111427
Số 23/201905/06/2019Đã về000110184
Số 22/201929/05/2019Đã về000110128
Số 21/201922/05/2019Đã về000110050

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment