Tác giả TT Vietnam's Leading International Business Newspaper.
Nhan đề Vietnam Investment Review / Vietnam's Leading International Business Newspaper.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Vietnam's Leading International Business Newspaper, 2019.
Kỳ phát hành Hàng tuần.
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ 02/01/2019 đến ...
  Báo tuần : Số 1(31.12.2018-6.1.2019)
  Đã nhận
  ;Số 1420/2019;Số 1421/2019;Số 1422/2019;Số 1423/2019;Số 1424/2019;Số 1427/2019;Số 1428/2019;Số 1429/2019;Số 1430/2019;Số 1431/2019;Số 1432/2019;Số 1433/2019;Số 1434/2019;Số 1435/2019;Số 1436/2019;Số 1437/2019;Số 1438/2019;Số 1439/2019;Số 1440/2019;Số 1441/2019;Số 1442/2019;Số 1443/2019;Số 1444/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154082
0029
004291C2FEE-D5C7-4F50-B7F8-85471D8AB976
005201901021556
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190102155632|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
110 |aVietnam's Leading International Business Newspaper.
24500|aVietnam Investment Review /|cVietnam's Leading International Business Newspaper.
260 |aHà Nội :|bVietnam's Leading International Business Newspaper,|c2019.
310 |aHàng tuần.
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment