Tác giả TT Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nhan đề Văn hóa / Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2019.
Kỳ phát hành Phát hành thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ ... đến ...
  Mới đặt.
  Đã nhận
  2019 :
  Số 1 (3196);Số 1 (3196)/2019;Số 2 (3197)/2019;Số 3 (3198)/2019;Số 4 (3199)/2019;Số 5 (3200)/2019;Số 6 (3201)/2019;Số 7 (3202)/2019;Số 8 (3203)/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154087
0029
004ACB6FB79-F952-48E7-97C2-38D55F335152
005201901030835
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190103083548|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
24500|aVăn hóa /|cCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
260 |aHà Nội :|bCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,|c2019.
310 |aPhát hành thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment