• Khoá luận
  • 491.702 DON
    Употребление родовых и видовых слов при передачи реалий с русского языка на вьетнамский язык =
Ký hiệu xếp giá 491.702 DON
Tác giả CN Đoàn, Thị Bích Ngà.
Nhan đề Употребление родовых и видовых слов при передачи реалий с русского языка на вьетнамский язык =Sử dụng các từ chỉ chủng loại trong chuyển dịch các thực thể từ tiếng Nga sang tiếng Việt /Đoàn Thị Bích Ngà.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2004.
Mô tả vật lý 43 c.; 30 см.
Đề mục chủ đề Tiếng Nga-Kĩ năng dịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nga
Thuật ngữ không kiểm soát Từ chỉ chủng loại.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(1): 000078071
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154121
0026
004255C913B-3633-4508-B105-1CC6E94DE98B
005201901031643
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20190103164330|btult|y20190103152149|ztult
0410 |arus
044 |avm
08204|a491.702|bDON
1000 |aĐoàn, Thị Bích Ngà.
24510|aУпотребление родовых и видовых слов при передачи реалий с русского языка на вьетнамский язык =|bSử dụng các từ chỉ chủng loại trong chuyển dịch các thực thể từ tiếng Nga sang tiếng Việt /|cĐoàn Thị Bích Ngà.
260 |aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2004.
300 |a43 c.;|c30 см.
65010|aTiếng Nga|xKĩ năng dịch.
6530 |aKĩ năng dịch.
6530 |aTiếng Nga
6530 |aTừ chỉ chủng loại.
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(1): 000078071
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000078071 NCKH_Khóa luận 491.702 DON Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment