• Khoá luận
  • 929.97 NGV
    Русские и вьетнамские личные имена, их семантика и толкования /
Ký hiệu xếp giá 929.97 NGV
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Vân.
Nhan đề Русские и вьетнамские личные имена, их семантика и толкования /Nguyễn Thanh Vân.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 1998.
Mô tả vật lý 40 c. ; 30 см.
Đề mục chủ đề Tên riêng-Nga
Thuật ngữ không kiểm soát Nga.
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam.
Thuật ngữ không kiểm soát Tên riêng.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ nghĩa.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(1): 000079463
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154127
0026
00490298141-B0E3-41AD-84AE-93FB72884252
005201901031617
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20190103161714|btult|y20190103161606|ztult
0410 |arus
044 |avm
08204|a929.97|bNGV
1000 |aNguyễn, Thanh Vân.
24510|aРусские и вьетнамские личные имена, их семантика и толкования /|cNguyễn Thanh Vân.
260 |aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c1998.
300 |a40 c. ; |c30 см.
650|aTên riêng|bNga
6530 |aNga.
6530 |aViệt Nam.
6530 |aTên riêng.
6530 |aNgữ nghĩa.
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(1): 000079463
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000079463 NCKH_Khóa luận 929.97 NGV Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment