• Sách, chuyên khảo, tuyển tập
  • 491.7071 PRO
    Проблемы функционирования и предопования русского языка в юго-восточной азиии :
Ký hiệu xếp giá 491.7071 PRO
Nhan đề Проблемы функционирования и предопования русского языка в юго-восточной азиии : международая конференция / Российский центр международного и культурного сотрудничества; Российский центр науки и культуры в Ханое.
Thông tin xuất bản Ханой : Ноябрь, 2005.
Mô tả vật lý 355 tr.; 26 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nga-Giảng dạy-Kỷ yếu hội thảo
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nga.
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu.
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học quốc tế.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nga(1): 000084211
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154161
0021
00428875BA1-EE3F-4EC0-84F4-D02252498988
005201901041546
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20190104154603|ztult
041 |arus
044 |avm
082 |a491.7071|bPRO
245|aПроблемы функционирования и предопования русского языка в юго-восточной азиии : |bмеждународая конференция /|cРоссийский центр международного и культурного сотрудничества; Российский центр науки и культуры в Ханое.
260 |aХаной :|bНоябрь,|c2005.
300 |a355 tr.;|c26 cm.
65010|aTiếng Nga|xGiảng dạy|vKỷ yếu hội thảo
6530 |aTiếng Nga.
6530 |aKỷ yếu.
6530 |aHội thảo khoa học quốc tế.
6530 |aGiảng dạy.
852|a100|bTK_Tiếng Nga|j(1): 000084211
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000084211 TK_Tiếng Nga 491.7071 PRO Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment