• Luận văn
  • 428.0071 VUG
    An evaluation of the english course book for first-graders at Van Chuong primary school :
Ký hiệu xếp giá 428.0071 VUG
Tác giả CN Vũ, Hương Giang.
Nhan đề An evaluation of the english course book for first-graders at Van Chuong primary school : submitted in partial fullillment of requirements for the degree of master in English study /Vũ Hương Giang; Nguyễn Thúy Ngà hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 85 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách giáo khoa.
Thuật ngữ không kiểm soát Đánh giá.
Thuật ngữ không kiểm soát Evaluation.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát English course book.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(1): 000108351
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000108352
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154184
0027
00417214793-7581-4A61-AFCC-9A774612D22C
005201905111243
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190511124316|banhpt|c20190119092622|dtult|y20190107082818|zhuett
0410 |avie
044 |avm
08204|a428.0071|bVUG
1000 |aVũ, Hương Giang.
24513|aAn evaluation of the english course book for first-graders at Van Chuong primary school : |bsubmitted in partial fullillment of requirements for the degree of master in English study /|cVũ Hương Giang; Nguyễn Thúy Ngà hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a85 tr. ; |c30 cm.
6530 |aSách giáo khoa.
6530 |aĐánh giá.
6530 |aEvaluation.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aEnglish course book.
655 |aLuận văn|xTiếng Anh
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(1): 000108351
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000108352
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108351 NCKH_Luận văn 428.0071 VUG Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000108352 NCKH_Nội sinh 428.0071 VUG Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ
Comment