Ký hiệu xếp giá 915.9779 HOC
Tác giả TT Hong Duc Publishing House.
Nhan đề Ho Chi Minh city guide / Hong Duc Publishing House.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hong Duc Publishing House, 2012.
Mô tả vật lý 135 p. : ill ; 15 cm.
Đề mục chủ đề Du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh.
Thuật ngữ không kiểm soát Du lịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Travel guide.
Thuật ngữ không kiểm soát Ho Chi Minh city.
Thuật ngữ không kiểm soát Vietnam tourism.
Thuật ngữ không kiểm soát Travel.
Thuật ngữ không kiểm soát Cẩm nang du lịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách hướng dẫn.
Thuật ngữ không kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh.
Thuật ngữ không kiểm soát Du lịch Việt Nam.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000108139
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154386
0021
0041913D404-C5CD-4B27-976A-5D9CC5983EFD
005201901181631
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190118163143|btult|y20190118161750|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a915.9779|bHOC
1102 |aHong Duc Publishing House.
24500|aHo Chi Minh city guide /|cHong Duc Publishing House.
260 |aHà Nội :|bHong Duc Publishing House, |c2012.
300 |a135 p. :|bill ;|c15 cm.
65010|aDu lịch Việt Nam|xThành phố Hồ Chí Minh.
6530 |aDu lịch.
6530 |aTravel guide.
6530 |aHo Chi Minh city.
6530 |aVietnam tourism.
6530 |aTravel.
6530|aCẩm nang du lịch.
6530|aSách hướng dẫn.
6530|aThành phố Hồ Chí Minh.
6530|aDu lịch Việt Nam.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000108139
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108139 TK_Tiếng Anh 915.9779 HOC Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment