Ký hiệu xếp giá 658.409 WRI
Tác giả CN Wright, Val.
Nhan đề Thoughtfully ruthless : the key to exponential growth / Val Wright.
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2016.
Mô tả vật lý 208tr. ; 24cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo.
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý thời gian.
Thuật ngữ không kiểm soát Time management.
Thuật ngữ không kiểm soát Leadership.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000107838-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154387
0021
0049E59B58F-7506-493D-ABD1-228DC247A482
005201901221121
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781119222576
039|a20190122112120|btult|c20190121161040|dtult|y20190118163908|zmaipt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a658.409|bWRI
1001|aWright, Val.
24510|aThoughtfully ruthless : |bthe key to exponential growth /|cVal Wright.
260 |aHoboken, New Jersey : |bJohn Wiley & Sons, |c2016.
300 |a208tr. ; |c24cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
6530 |aLãnh đạo.
6530 |aQuản lý thời gian.
6530 |aTime management.
6530 |aLeadership.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000107838-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107838 TK_Tiếng Anh 658.409 WRI Sách 1
2 000107839 TK_Tiếng Anh 658.409 WRI Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment