Ký hiệu xếp giá 658.155 KAR
Tác giả CN Karlson, Lawrence C.
Nhan đề Corporate value creation : An operations framework for nonfinancial managers.
Thông tin xuất bản Hoboken : New Jersey John Wiley & Sons, Inc., 2015.
Mô tả vật lý 627 p. ; 26 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Đề mục chủ đề Corporations.-Finance.
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý tài chính.
Thuật ngữ không kiểm soát Corporations.
Thuật ngữ không kiểm soát Valuation.
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp.
Thuật ngữ không kiểm soát Stockholder wealth.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000107848-9
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00154388
0021
004236A365D-2A3C-4A0A-9EB3-2BE0021F50DB
005201901220956
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190122095652|btult|c20190119085613|dthuvt|y20190119085415|zthuvt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a658.155|bKAR
1001|aKarlson, Lawrence C.
24510|aCorporate value creation : |bAn operations framework for nonfinancial managers.
260 |aHoboken : |bNew Jersey John Wiley & Sons, Inc., |c2015.
300 |a627 p. ; |c26 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
65010|aCorporations.|xFinance.
6530 |aQuản lý tài chính.
6530 |aCorporations.
6530 |aValuation.
6530 |aDoanh nghiệp.
6530 |aStockholder wealth.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000107848-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107848 TK_Tiếng Anh 658.155 KAR Sách 1
2 000107849 TK_Tiếng Anh 658.155 KAR Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment