Ký hiệu xếp giá 658.162 WHI
Tác giả CN Whitaker, Scott C.
Nhan đề Cross-border mergers and acquisitions / Scott C. Whitaker.
Thông tin xuất bản New York : NY John Wiley & Sons, 2016.
Mô tả vật lý 440 p. ; 23 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Đề mục chủ đề Consolidation and merger of corporations.
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư.
Thuật ngữ không kiểm soát Sáp nhập.
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp.
Thuật ngữ không kiểm soát Investment.
Thuật ngữ không kiểm soát Acquitions.
Thuật ngữ không kiểm soát Leadership.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000107850-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154389
0021
0041A77D050-41D4-4F12-B72A-318DDCE5BE79
005201901221013
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781119042235
039|a20190122101348|btult|c20190122100027|dtult|y20190119091629|zthuvt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a658.162|bWHI
1001|aWhitaker, Scott C.
24500|aCross-border mergers and acquisitions / |cScott C. Whitaker.
260 |aNew York : |bNY John Wiley & Sons, |c2016.
300 |a440 p. ; |c23 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
65000|aConsolidation and merger of corporations.
6530 |aĐầu tư.
6530 |aSáp nhập.
6530 |aDoanh nghiệp.
6530 |aInvestment.
6530 |aAcquitions.
6530 |aLeadership.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000107850-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107851 TK_Tiếng Anh 658.162 WHI Sách 1
2 000107850 TK_Tiếng Anh 658.162 WHI Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment