Tác giả TT Hội Tin học Việt Nam.
Nhan đề Thế giới số / Hội Tin học Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Digitmag, 2019.
Mô tả vật lý 64 tr. ; 28 cm.
Kỳ phát hành Phát hành vào thứ hai của tuần thứ 3 của tháng.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000108548-9, 000109952, 000109954
  Vốn tư liệu
  Từ 24/01/2019 đến ...
  Đã nhận
  2019 :
  Số 229-230 (tháng 1+2.2019);Số 229, 01/2019;Số 229-230, 01+02/2019;Số 231, 03/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154402
0029
004D812A27B-103F-4EE0-80B5-9F49B90FE6E2
005201901240917
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a1859 - 0853
039|y20190124091712|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aHội Tin học Việt Nam.
24500|aThế giới số /|cHội Tin học Việt Nam.
260 |aHà Nội :|bDigitmag,|c2019.
300 |a64 tr. ;|c28 cm.
310 |aPhát hành vào thứ hai của tuần thứ 3 của tháng.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000108548-9, 000109952, 000109954
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108548 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000108549 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
3 000109952 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000109954 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 24/01/2019 đến: 24/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 231, 03/201924/03/2019Đã về000109952,000109954
Số 229-230, 01+02/201924/01/2019Đã về000108548,000108549

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment