DDC 401
Tác giả CN Vũ, Đức Nghiệu
Nhan đề Dẫn luận ngôn ngữ học / Vũ Đức Nghiệu chủ biên, Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
Mô tả vật lý 400 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Dẫn luận ngôn ngữ.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học.
Khoa Bộ môn Ngữ Văn
Môn học Dẫn luận ngôn ngữ học
Môn học 61VIP1INL
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hiệp
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000113168
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154404
0021
004D502A285-2F30-40EE-B8E0-C6BC6DD99123
005202003301451
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200330145146|banhpt|c20200309143031|dmaipt|y20190129091524|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a401|bVUN
1000|aVũ, Đức Nghiệu
24510|aDẫn luận ngôn ngữ học / |cVũ Đức Nghiệu chủ biên, Nguyễn Văn Hiệp.
260 |aHà Nội :|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2010.
300 |a400 tr. ; |c21 cm.
6530 |aDẫn luận ngôn ngữ.
6530 |aNgôn ngữ học.
690|aBộ môn Ngữ Văn
692|aDẫn luận ngôn ngữ học
692|a61VIP1INL
7000 |aNguyễn, Văn Hiệp
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000113168
890|a1|c1|b5
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113168 TK_Tiếng Việt 401 VUN Giáo trình 1 Hạn trả:10-06-2020