Ký hiệu xếp giá 417 NGG
Tác giả CN Nguyễn, Thiện Giáp.
Nhan đề Lược sử Việt Ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp.
Lần xuất bản 2 ed.
Thông tin xuất bản Hà nội : Nxb. Giáo dục, 2008.
Mô tả vật lý 417 tr. ; 24 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt-Lịch sử.
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử tiếng Việt.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ học.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154405
0021
004D902C673-C5ED-4DCC-A9E4-FD422B443881
005201902121625
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190212162511|btult|c20190212162452|dtult|y20190129142006|zthuvt
041 |avie
08204|a417|bNGG
1000|aNguyễn, Thiện Giáp.
24510|aLược sử Việt Ngữ học / |cNguyễn Thiện Giáp.
250 |a2 ed.
260 |aHà nội : |bNxb. Giáo dục, |c2008.
300 |a417 tr. ; |c24 cm.
65010|aTiếng Việt|xLịch sử.
6530 |aLịch sử tiếng Việt.
6530 |aNgôn ngữ học.
6530 |aTiếng Việt.
852 |aThư Viện Đại học Hà Nội
890|c1
Comment