Tác giả TT Cơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Nhan đề Xưa nay / Cơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Cơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2019.
Kỳ phát hành Một số/tháng.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(6): 000108582, 000108994, 000109930, 000110172, 000110854, 000111847
  Vốn tư liệu
  Từ 11/02/2019 đến ...
  Đã nhận
  2019 :
  Số 503, Tháng 1/2019.;Số 503, 01/2019;Số 504, 02/2019;Số 505, 03/2019;Số 506, 04/2019;Số 507, 05/2019;Số 508, 06/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154410
0029
00417EBFBF3-8749-4049-B280-4EECC28ADC72
005201902111522
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a868331X
039|y20190211152201|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aCơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
24500|aXưa nay /|cCơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
260 |aHà Nội :|bCơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,|c2019.
310 |aMột số/tháng.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(6): 000108582, 000108994, 000109930, 000110172, 000110854, 000111847
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108994 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
2 000108582 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
3 000110854 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000110172 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 5
5 000111847 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 6
6 000109930 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 508, 06/201901/06/2019Đã về000111847
Số 507, 05/201901/05/2019Đã về000110172
Số 506, 04/201901/04/2019Đã về000109930
Số 505, 03/201901/03/2019Đã về000110854
Số 504, 02/201901/02/2019Đã về000108994

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment