• Khoá luận
  • 495.102 TRH
    Nghiên cứu thảo luận về vấn đề dịch họ tên người từ tiếng Anh sang tiếng Hán /
Ký hiệu xếp giá 495.102 TRH
Tác giả CN Trịnh, Thị Thanh Huyền.
Nhan đề Nghiên cứu thảo luận về vấn đề dịch họ tên người từ tiếng Anh sang tiếng Hán /Trịnh Thị Thanh Huyền; Hoàng Trà hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2005.
Mô tả vật lý 48tr. + 7tr. phụ lục. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc.
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch tên người.
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch Anh-Trung.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(1): 000108937
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154578
0026
00458534A99-FEC1-4954-BF57-5D1EC854BC28
005201903021043
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20190302104346|btult|c20190302104307|dtult|y20190228111953|zmaipt
0410 |achi|aeng|avie
044 |avm
08204|a495.102|bTRH
1000|aTrịnh, Thị Thanh Huyền.
24510|aNghiên cứu thảo luận về vấn đề dịch họ tên người từ tiếng Anh sang tiếng Hán /|cTrịnh Thị Thanh Huyền; Hoàng Trà hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Ngoại ngữ Hà Nội, |c2005.
300 |a48tr. + 7tr. phụ lục. ; |c30 cm.
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aTiếng Trung Quốc.
6530 |aDịch tên người.
6530 |aDịch Anh-Trung.
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(1): 000108937
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108937 NCKH_Khóa luận 495.102 TRH Khoá luận 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment