• Khoá luận
  • 370.0951 NGT
    Thành tựu và vấn đề trong cải cách mô hình giáo dục Trung Quốc - gợi mở cho cải cách giáo dục Việt Nam /
Ký hiệu xếp giá 370.0951 NGT
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu.
Nhan đề Thành tựu và vấn đề trong cải cách mô hình giáo dục Trung Quốc - gợi mở cho cải cách giáo dục Việt Nam /Nguyễn Thị Thu; Nguyễn Thị Thanh Thúy hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2009.
Mô tả vật lý 40 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục Trung Quốc.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục.
Thuật ngữ không kiểm soát Mô hình giáo dục.
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(1): 000108936
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154581
0026
004E235011C-B01E-4865-9B8B-4FDBFF6CB4A2
005201904101642
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20190410164250|btult|c20190302101929|dtult|y20190228140721|zmaipt
0410 |achi
044 |avm
08204|a370.0951|bNGT
1000|aNguyễn, Thị Thu.
24510|aThành tựu và vấn đề trong cải cách mô hình giáo dục Trung Quốc - gợi mở cho cải cách giáo dục Việt Nam /|cNguyễn Thị Thu; Nguyễn Thị Thanh Thúy hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2009.
300 |a40 tr. ; |c30 cm.
6530 |aGiáo dục Trung Quốc.
6530 |aGiáo dục.
6530 |aMô hình giáo dục.
6530 |aTrung Quốc.
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(1): 000108936
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108936 NCKH_Khóa luận 370.0951 NGT Khoá luận 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment