• Khoá luận
  • 382.09597 DUT
    Quan hệ thương mại Việt Trung đầu thế kỷ 21 và xu hướng đào tạo tiếng Hán tại Việt Nam /
Ký hiệu xếp giá 382.09597 DUT
Tác giả CN Dương, Thị Thủy.
Nhan đề Quan hệ thương mại Việt Trung đầu thế kỷ 21 và xu hướng đào tạo tiếng Hán tại Việt Nam /Dương Thị Thủy; Trần Thị Thanh Mai hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010.
Mô tả vật lý 40 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam.
Thuật ngữ không kiểm soát Quan hệ thương mại.
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại.
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc.
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận(1): 000108935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154582
0026
00411DCCA73-018A-461C-BBD2-3B355ECEDF5A
005201903021023
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190302102303|btult|y20190228141825|zmaipt
0410 |achi
044 |avm
08204|a382.09597|bDUT
1000|aDương, Thị Thủy.
24510|aQuan hệ thương mại Việt Trung đầu thế kỷ 21 và xu hướng đào tạo tiếng Hán tại Việt Nam /|cDương Thị Thủy; Trần Thị Thanh Mai hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2010.
300 |a40 tr. ; |c30 cm.
6530 |aViệt Nam.
6530 |aQuan hệ thương mại.
6530 |aThương mại.
6530 |aTrung Quốc.
852|a300|bNCKH_Khóa luận|j(1): 000108935
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108935 NCKH_Khóa luận 382.09597 DUT Khoá luận 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment