Ký hiệu xếp giá 428.2 TRT
Tác giả CN Trịnh, Thanh Toản.
Nhan đề English grammar for ESL learners : Ôn luyện tiếng Anh chuẩn bị cho các kì thi trắc nghiệm / Trịnh Thanh Toản.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Từ điển Bách Khoa., 2007.
Mô tả vật lý 215 tr. ; 24 cm.
Đề mục chủ đề English-Grammar.
Thuật ngữ không kiểm soát English.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000108722
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154610
0021
004826AED9F-4E90-4CE7-A0E2-54EBEACECA54
005201903051456
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20190305145626|btult|c20190301142448|dhuett|y20190301142440|zhuett
041 |aeng
044 |avm
08204|a428.2|bTRT
1000|aTrịnh, Thanh Toản.
24510|aEnglish grammar for ESL learners : |bÔn luyện tiếng Anh chuẩn bị cho các kì thi trắc nghiệm / |cTrịnh Thanh Toản.
260 |aHà Nội : |bTừ điển Bách Khoa., |c2007.
300 |a215 tr. ; |c24 cm.
65010|aEnglish|xGrammar.
6530 |aEnglish.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aGrammar.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000108722
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108722 TK_Tiếng Anh 428.2 TRT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment