• Báo - Tạp chí
 • Tạp chí quản lý giáo dục = Journal of education management /
Tác giả TT Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Tạp chí quản lý giáo dục = Journal of education management / Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019.
Kỳ phát hành 1 số /tháng.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(2): 000108990, 000109926
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Đã nhận
  2019 :
  Vol 11.Số 1, tháng 1/2019.;Số 1, 01/2019;Số 3, 03/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154640
0029
004C38C9E12-C233-4536-A5B6-F2F1D057A7C9
005201903051046
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a18592910
039|y20190305104608|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aHọc viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
24500|aTạp chí quản lý giáo dục = Journal of education management /|cHọc viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
260 |aHà Nội :|bHọc viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo,|c2019.
310 |a1 số /tháng.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(2): 000108990, 000109926
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108990 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000109926 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 3, 03/201901/03/2019Đã về000109926
Số 1, 01/201901/01/2019Đã về000108990

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment