Ký hiệu xếp giá 495.92207 DIL
Tác giả CN Đinh, Trọng Lạc.
Nhan đề Phong cách học tiếng Việt / Đinh Trọng Lạc chủ biên, Nguyễn Thái Hoà.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1997.
Mô tả vật lý 319 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng và nhiệm vụ của phong cách học. Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt. Ngôn ngữ nghệ thuật, các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ của tiếng Việt. Một số vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy phong cách học tiếng Việt
Thuật ngữ không kiểm soát Phong cách học.
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thái Hoà.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000106575
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154653
0021
004ADCF32F1-5B5C-437F-9402-FD633D3A89BA
005201903111656
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|a20190311165654|btult|c20190311165335|dtult|y20190311105924|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.92207|bDIL
1000|aĐinh, Trọng Lạc.
24510|aPhong cách học tiếng Việt /|cĐinh Trọng Lạc chủ biên, Nguyễn Thái Hoà.
260 |aHà Nội :|bGiáo dục, |c1997.
300 |a319 tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày đối tượng và nhiệm vụ của phong cách học. Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt. Ngôn ngữ nghệ thuật, các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ của tiếng Việt. Một số vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy phong cách học tiếng Việt
6530 |aPhong cách học.
6530 |aNghiên cứu.
6530 |aTiếng Việt.
7000 |aNguyễn, Thái Hoà.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000106575
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106575 TK_Tiếng Việt 495.92207 DIL Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment