Tác giả TT Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á.
Nhan đề Nghiên cứu Đông Nam Á = Southeast Asian Studies / Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á, 2019.
Kỳ phát hành 1 tháng 1 kỳ.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(8): 000109014-5, 000109814, 000109816, 000110010, 000110012, 000110036, 000110038
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  1 tháng 1 kỳ
  Đã nhận
  2019 :
  Số 1 (226) /2019.
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154687
0029
0041E677F98-C641-446C-892B-B00950A65992
005201903141026
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a08682739
039|y20190314102624|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á.
24500|aNghiên cứu Đông Nam Á = Southeast Asian Studies /|cViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á.
260 |aHà Nội :|bViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á,|c2019.
310 |a1 tháng 1 kỳ.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(8): 000109014-5, 000109814, 000109816, 000110010, 000110012, 000110036, 000110038
890|a8
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109014 TK_Báo tạp chí Sách 1
2 000109015 TK_Báo tạp chí Sách 3
3 000109814 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000109816 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4
5 000110012 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 5
6 000110010 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 6
7 000110038 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 7
8 000110036 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 8


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện:

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

0 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment