DDC 332
Tác giả CN Madura, Jeff.
Nhan đề Financial markets and institutions / Jeff Madura.
Lần xuất bản 9 th.
Thông tin xuất bản Australia : South-Western College Pub., 2010.
Mô tả vật lý 714 p. ; 29 cm.
Thuật ngữ chủ đề Financial institutions.
Từ khóa tự do Thị trường vốn.
Từ khóa tự do Money market.
Từ khóa tự do Tài chính.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Capital market.
Từ khóa tự do Finance.
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Hệ thống tài chính
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516012(1): 000109667
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155211
00220
0049B611E5E-966C-462A-8FAE-F42CF8AE8CB5
005202009100902
008081223s010. vm| vie
0091 0
039|a20200910090220|banhpt|c20200326151817|dthuvt|y20190522084824|zthuvt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a332|bMAD
1001|aMadura, Jeff.
24510|aFinancial markets and institutions / |cJeff Madura.
250 |a9 th.
260 |aAustralia : |bSouth-Western College Pub., |c2010.
300 |a714 p. ; |c29 cm.
65000|aFinancial institutions.
6530 |aThị trường vốn.
6530 |aMoney market.
6530 |aTài chính.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aCapital market.
6530 |aFinance.
690|aQuản trị kinh doanh và du lịch
691|aTài chính ngân hàng
692|aHệ thống tài chính
693|aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516012|j(1): 000109667
890|a1|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109667 Tài liệu môn học MH TCNH 332 MAD Tài liệu môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện