DDC 370.10973
Tác giả CN Bùi, Vân Anh.
Nhan đề Du Học Mỹ : Tất cả những điều bạn cần biết để giành học bổng Mỹ / Bùi Vân Anh, Phạm Minh Đức .
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018.
Mô tả vật lý 307tr. : hình ảnh ; bảng, ; 21cm.
Tóm tắt Cung cấp thông tin và các chỉ dẫn chi tiết về lộ trình nộp đơn, chọn trường, chuẩn bị giấy tờ, tài chính, cách thức liên lạc với trường trong quá trình nộp đơn và những lời khuyên để có thể học tại các trường đại học Mỹ.
Từ khóa tự do Mĩ.
Từ khóa tự do Hoa kì.
Từ khóa tự do Du học.
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Đức.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000110419, 000110421, 000110423
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155400
0021
004B957457B-099A-4897-BA6C-8EF97ED2DAED
005201906121647
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049464560
039|a20190612164709|btult|c20190612104039|dtult|y20190606112820|zsinhvien
0410 |avie
044 |avm
08204|a370.10973|bBUA
1000|aBùi, Vân Anh.
24510|aDu Học Mỹ :|bTất cả những điều bạn cần biết để giành học bổng Mỹ / |cBùi Vân Anh, Phạm Minh Đức .
260 |aHà Nội :|bĐại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, |c2018.
300 |a307tr. :|bhình ảnh ; bảng, ; |c21cm.
520|aCung cấp thông tin và các chỉ dẫn chi tiết về lộ trình nộp đơn, chọn trường, chuẩn bị giấy tờ, tài chính, cách thức liên lạc với trường trong quá trình nộp đơn và những lời khuyên để có thể học tại các trường đại học Mỹ.
6530 |aMĩ.
6530 |aHoa kì.
6530 |aDu học.
7000|aPhạm, Minh Đức.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000110419, 000110421, 000110423
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110423 TK_Tiếng Việt 370.10973 BUA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110419 TK_Tiếng Việt 370.10973 BUA Sách 2
3 000110421 TK_Tiếng Việt 370.10973 BUA Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào