• Kỷ yếu
  • 495.922071 KYY
    Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên :
Ký hiệu xếp giá 495.922071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên : Bộ môn Ngữ văn Việt Nam / Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2015.
Mô tả vật lý 31 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ văn.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt.
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000092502
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155414
00213
004C12A249A-93DA-4A09-B725-6D56F8BE87E2
005201906070827
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20190607082757|ztult
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên : |bBộ môn Ngữ văn Việt Nam / |cĐại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2015.
300 |a31 tr. ; |c30 cm.
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy.
6530 |aNgữ văn.
6530 |aTiếng Việt.
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000092502
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000092502 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 495.922071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào